Optagelse af billeder og video

Under Midtfyns Bueklubs stævner eller træning kan der blive fotograferet samt optaget video og lyd. Materialet vil udelukkende blive anvendt til at gøre arrangementet mere åbent og forståeligt for offentligheden.  Rent legalt betyder det: Ved at deltage i klubbens arrangement, hvad enten det er som skytte, træner, tilskuer eller andet, giver De Deres samtykke til, at arrangøren kan optage, videregive og modtage billeder og video af Dem, uden at nogen parter kompenseres herfor. Midtfyns Bueklubs har ret til at offentliggøre optaget materiale selv eller gennem en tredjepart (f.eks. et produktionsselskab). Optagelsen forventes at være af en karakter, som ikke vil indeholde følsomme personoplysninger som defineret i vores privatlivspolitik. Denne kan læses på vores hjemmeside under GDPR.

Venlig hilsen
Midtfyns Bueklub